Vågfyllning med mycket hög fyllningsnoggranhet,
för alla typer av pumpbara vätskor.

Enkel rengörning, då produktberörda delar är ett minimum.