För plastflaskor och burkar, som håller förpackningarna under själva resningsprocessen mellan PUR-remmar, vilket ger en till det närmaste 100 %-ig produktionsäkerhet.