Enkel och okomplicerad fyllningsmaskin med dosering av glas/plast/plåt-förpackningar i volymerna 25 - 25.000 ml, med en noggranhet +/- 0,5 %. Ett 100-tal referenser i Scandinavien inom Kemisk teknisk och Livsmedelindustrier. Enkel omställning till annat format. Helt pneumatisk styrd. Enkelt montag och idrifttagning. Lite underhåll, byggd på standardkomponenter.