Hanterar både plåt och plastlock med dimensioner upp till 400 mm:s diameter.

Stående magasin. ”Pick and Place” placerar och försluter locken på tråg eller hinkarna.