Försegling med plast eller aluminiumfolie på förpackningar som flaskor och spänner med upp till 400 mm:s diameter.

Inertgasdosering, som ger en förlängd hållbarhet på produkten, kan separat offereras.