Automatisk etikettering för ovala, runda, koniska och fyrkantiga förpackningar. Förvalda program för etikettstorlekar. Stegmotorer, för pressisions-etikettplacering. 3-vals-system för runt-om-etikettering med kapaciteter upp till 3.500 /H.