Automatisk försegling av förpackningar, från sleev-rulle, som skär tlll önskad längd, med roterande knivar. Enkel omställbar till annat format, med hjälp av operatörs-panel, där sleevlängder och hastigheter programeras. Kapaciteter upp till 200 förseglingar/min.