Monoblock-maskin med fyllning och kapsylering på samma fundament för låga och medelstora kapaciteter. Från 9 upp till 48 munstycken beroende på önskad produktion.

Gravitations och vacumfyllning för glas eller plastförpackningar. Kapsylering med plast eller metalkapsyler från matare med en-huvuds eller flerstations-kapsylering.
Fyllning och kapsylering i Monoblock för låga kapaciteter, från 600 - 1.500 flaskor/H, beroende på förpacknings-storlek.

Volymfyllning med en eller två pumpar, och volymer upp till 5.000 ml. Eftersom in och utmatning av förpackningarna är placerade intill varandra, kan en operatör hantera maskinen.