Pej Tec AB startade 1992, för att specialisera sig p?fyllning och tappning av vätskor och pulver till Kem. tek. och Livsmedelsindustrin.

Marknaden är de Skandinaviska länderna med egna agenter i Norge och Finland.

Vi inriktar oss p?tillverkning av komponenter till fyllningslinjerna, samt installationshjälp.
Service och underhåll sker från oss här i Lysekil med mycket erfaren personal.